V Maďarsku chce chránit občany před cenzurou Komise pro digitální svobody

Maďarské Ministerstvo spravedlnosti zřídilo letos v únoru Komisi pro digitální svobody. Její rolí je zkoumat vliv technologických firem na instituce a fungování právního státu, vynucování osobních svobod a základních demokratických norem. Podle ministryně Judit Vargové má Komise ve spolupráci s firmami, veřejnými institucemi i jednotlivci hledat odpovědi na následující otázky:

 • Budeme schopni kontrolovat technologie nebo budou technologie řídit naše životy?
 • Budou technologické firmy podřízeny právnímu státu nebo bude jejich moc nad zákony?
 • Uchráníme osobní svobody v kyberprostoru? Komise má garantovat občanům právní bezpečnost a svobodu v digitálních médiích.

Mnoho lidí zajímá, podle jakých pravidel a zákonů může Facebook cenzurovat naše občany. Komise opakovaně kontaktovala regionální ředitelství Facebooku s otázkami týkající se politické neutrality dohlížecího výboru a transparentnosti odvolacího řízení při mazání kontroverzního obsahu. Otázka je, zda garance právního státu platné v reálném světě jsou dostupné i online a pokud ne, jak by měly vypadat.

Největší sociální sítě mají své vlastní modely provozu. Pouhým kliknutím přijímají uživatelé všeobecné obchodní podmínky, čímž se zbavují možnosti soudních opravných prostředků v rámci jurisdikce své vlastní země. Problémem je, když mnoho uživatelů nechápe, proč jim síť omezuje služby, za co jsou soukromou firmou trestáni a proč se nemohou obvyklým způsobem dovolat svých práv u soudu. V mnoha případech s našimi občany ani nekomunikuje odpovědná osoba, ale rozhodnutí přijímá anonymní počítačový algoritmus.

Předseda maďarské obdoby Úřadu na ochranu osobních údajů navrhnul právní úpravu, která by umožnila sociálním médiím blokovat uživatelům služby jen z přesvědčivých důvodů, přičemž maďarské úřady by měly mít právo je posoudit a případně uložit platformě přezkoumat neoprávněná pozastavení služeb, aby svoboda projevu zůstala zachována. Podle předsedy úřadu je také diskutabilní, zda může Facebook požadovat k ověření identity osobní dokumenty a zda to není v rozporu se zákony na ochranu osobních údajů. Z hlediska svobody projevu je zřejmé, že je třeba legislativního opatření.

Komise pro digitální svobody nedávno zveřejnila svůj web, kde jsou veřejnosti k dispozici (a to i v angličtině) např. zápisy z jednání (zatím čtyři), dokument věnovaný zřízení a pravomocem Dohlížecího výboru (Oversight board) Facebooku a tzv. Bílá kniha, která vymezuje několik oblastí k řešení.

Právě ta je nejzajímavějším dokumentem na webu, který bychom rozhodně doporučovali k prostudování našim politikům i pracovníkům dotčených úřadů (především ministerstvům spravedlnosti, průmyslu a obchodu, vnitra ad.). Hlavní oblasti k řešení jsou tam definovány takto:

 • svoboda projevu a ochrana soukromí
 • ochrana dat
 • regulace sociálních médií
 • zdaňování (zavedení digitální daně podle výše obratu v dané zemi)
 • zvýšení povědomí o skutečných aktivitách platforem, které se neomezují pouze na oblast médií
 • ochrana intelektuálního vlastnictví v online světě
 • prosazování trestního práva
 • ochrana dětí
 • otázky týkající se státní suverenity

V zápise ze zářijového zasedání je zmínka o rozhodnutí německého antimonopolního úřadu z loňského roku, který konstatuje, že Facebook zneužil svého dominantního postavení na trhu. Další zmínka v zápise naznačuje možnou koordinaci mezi zeměmi V4, které by mohly přijímat opatření vůči nadnárodním korporacím v této oblasti společně.

V nadcházejících týdnech se budeme snažit se zástupcem  Komise spojit a propojit ji s českými zákonodárci, aby mohl vzniknout podobný orgán na české straně.

4 komentáře u „V Maďarsku chce chránit občany před cenzurou Komise pro digitální svobody“

 1. Jenže Maďarsko má trochu jinou vládu, než máme my. Vládu jejíž zájmem jsou občané země. Námitka některých zde diskutujících, že posílení pravomocí naší vlády může být kontraproduktivní, je opodstatněná.

 2. Je to tak. Celý projekt Stop cenzuře stojí na neochvějné víře v silný protektorský stát, který založí nové úřady a zavede další regulace, aby občana chránil a rozhodoval za něj, tentokrát v problematice sociálních sítí. Je to názor, který jim nelze brát, ale trochu se bojím, jakou část naší svobody budou tito lidé chtít obětovat na státním oltáři příště 🙂 Ono se časem mnoho z toho co chtějí skutečně bohužel stane, ale vzhledem ke globálnímu rozsahu problematiky se to podle mě zavede na úrovni EU.

  1. Rozumíme vaší obavě, ale zapomínáte, že současné potlačení svobody slova vzniklo právě vinou protektorského státu (v EU především Německa a Francie), které drastickými sankcemi donutilo platformy k cenzuře, která je nyní aplikována na celém území EU (a Digital Services Act to může ještě zhoršit). Tomu se nejde bránit jinak, než tím, že státy ctící svobodu slova (podívejte se např. na chystanou legislativu v Polsku – viz prosincový článek Vlastimila Veselého) břímě uvalené cenzury z platforem sejmou a pod hrozbou sankcí jim nedovolí jen tak zasahovat do uživatelského obsahu. Když další státy nebudou dělat nic, převládne kurz cenzury, který si platformy neurčily samy, ale který jim byl vnucen autoritářskou politikou A. Merkelové a E. Macrona.

  2. – pokud se jedinec nemá šanci ubránit proti jakémukoli nežádoucímu globálnímu vlivu, lidé dosud nevynalezli jiné řešení, než delegaci řešení na systém volených zástupců disponujících jejich kolektivním mandátem – který se nazývá stát. Jinou sílu, která by potenciálně mohla v takovém případě ve váš prospěch vskutku nevidím – pokud abstrahujeme od modliteb k Bohu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *